instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 § 6.1) nakazuje właścicielom, zarządcom lub użytkownikom obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

    

Instrukcja jest zbiorem informacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku, obowiązującym wszystkich pracowników (którzy wypełniają stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z jej treścią - wzór jako załącznik powinien być zawarty w instrukcji) oraz osób przebywających w budynku. Natomiast właściciel albo zarządca jest zobligowany do wypełnienia tego przepisu.

 

Firma GILGAZ oferuje Państwu opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przez zespół doświadczonych pracowników pod nadzorem Specjalisty do spraw ppoż. Terminy jej opracowania i niezbędne materiały uzgadniamy na bierząco podczas jej opracowywania.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt bezpośrednio z nami.